SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI: 

 1. Grelniki  in jekleni kotli UNICAL, kotli RENDAMAX, gorilniki MHG, kaloriferji in radiatorji ROBUR, dimniki EKA, ALMEVA in ALBERTON, dušilci zvoka Kutzner+Weber  imajo garancijo 2 leti od datuma prodaje. Toplotni izmenjevalec v kotlih RENDAMAX R 600 ima garancijo 5 let od datuma prodaje v primeru sklenitve vzdrževalne pogodbe.  
   
 2. Garancija velja za vse sestavne dele, ki jih v primeru okvare brezplačno popravimo ali po potrebi zamenjamo. Tesnila niso predmet garancije.
   
 3. Garancija velja pod sledečimi pogoji:
  - zagon ( prvi vžig) in nastavitev mora opraviti pooblaščen serviser,
  - naprava mora biti montirana po priloženih navodilih, v skladu s pravili tehnike in veljavnimi predpisi.
   
 4. Garancija ne krije poškodb, ki bi nastale pri transportu, zaradi napačne montaže ali montaže, ki ni v skladu s predpisi, poškodb ali napak pri delovanju zaradi nepravilne električne napeljave, napeljave ogrevanja in plina, dimnovodne napeljave in delovanja kemičnih ali elektrokemičnih vplivov in nečistoč v napeljavi. Garancija prav tako ne krije škode, ki bi nastala, če varnostni ventili niso povezani z iztokom ali škode, ki bi nastala iz razlogov, ki niso v zvezi z našim izdelkom.
   
 5. Garancija ne velja v kolikor sistem ni napolnjen z ustrezno vodo saj ima sestava in kakovost vode neposreden vpliv na zmogljivost sistema in življenjsko dobo kotla. 
   
 6. Garancija ne velja za življenjsko dobo baterije, ki so v nekaterih izdelkih.
   
 7. Garancija takoj preneha veljati v sledečih primerih:
  - poškodbe, ki jih povzročijo posegi nepooblaščenih oseb,
  - nepravilno delovanje dimnika pri grelnikih in kotlih,
  - uporaba na drugačen način ali v drug namen od opisanega v priloženih navodilih,
  - prodaja ali selitev izdelka na drugo lokacijo
  - če uporabnik nima potrjenega garancijskega lista z vpisanimi vsemi podatki
   
 8. Garancijska popravila lahko opravljajo le naši pooblaščeni serviserji.
   
 9. Zagotavljamo servis in nadomestne dele za plinske grelnike  po poteku garancijske dobe.
   
 10. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
   
 11. Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na grelnikih.

 

Košarica  

Ni izdelkov

Dostava 0,00 €
Skupaj 0,00 €

Košarica Na blagajno

Unical OSA

Hitri iskalnik